Ugrás a tartalomra

Németvölgyi (Mackós) iskola és óvoda

multbanezo50 küldte be September 1, 2014 időpontban
Hely/kategóriák

1930 előtt az iskola helyén mély árok húzódott, mely a környező hegyek esővizét, hólevét vezette le az Alkotás utcai fedett csatornához. Épületek még nem voltak. Az első világháború után megindult a rohamos építkezés. Magán és bérházak egymás után emelkedtek és egyre több és több tanuló volt a Márvány utcai iskolában. Ez tette szükségessé, hogy a Németvölgyi úton új elemi népiskola épüljön.

1930. szeptember havában kezdték meg az alapzathoz szükséges földmunkát. Ez évben még az alapzatot a földszintig elkészítették. 1931-ben az építés folytatását a főváros vette át Körmendy Nándor tervező építész tervei alapján, Dörre Endre főmérnök, Schuszter Ferenc és Táby Ervin mérnökök felügyelete alatt. Az épület szeptember hó végén tető alá került. Novemberben a természetbeni lakások elkészültek és azokat a vezető óvónő, hivatalsegéd és a dajka el is foglalták. 1932. február 25-én az iskola átadásra elkészült


1932. március 1-én minden átmeneti zökkenő nélkül a korábban a Márvány utcában működő iskola elfoglalta helyét, és azonnal megkezdődött a rendes tanítás is. Ekkor a tanulók száma 194 volt, a következő esztendőben a létszám már 386-ra emelkedett. Ugyancsak az iskolában nyert elhelyezést az 55 ágyas diákszálló.

Évről évre szaporodott a tanulók száma az osztályok számával együtt. Az 1934-35-ös tanévben már 8 fiú és 6 leány elemi iskolai osztály volt 388 tanulóval és 17 tantestületi taggal. Az iskola előterében akkor állították fel Lányi Dezső szobrász alkotását, a "mackós" szobrokat.

A második világháború harcai az iskolát is elérték, komoly károkat okozva. Évek teltek el, míg az iskola külső és belső képe megközelítette a jelenlegit. 1954-55-ben az iskola külső felújítása befejeződött, a háborús károk eltűntek.

Az 1980-as  években az óvoda által használt részt kibővítették és az eredeti 3 helyett már 6 csoport működik az épületben.

Az épületben jelenleg a Németvölgyi Általános Iskola és a Mackós Óvoda működik.

Forrás: az iskola honlapja

Cím

Németvölgyi út 42-52
Magyarország

Hosszúsági és széleségi fokok